propietaris

Què implica un aval solidari

27 setembre 2023

Quan busques llogar un pis, obtindre un préstec o una hipoteca, és possible que et trobes amb un terme que pot tindre gran impacte en la teua situació financera: aval solidari. Això és molt comú per a assegurar al prestador amb major seguretat, que recuperarà... Veure artícle

Es pot vendre un pis heretat abans de 5 anys?

7 setembre 2023

Heretar un immoble no és un “regal” tal com se sol pensar, sinó que pot arribar a ser un “regal enverinat” a causa dels deutes i càrregues de l’herència. Acceptar una herència suposa el pagament d’impostos com la plusvàlua municipal o l’impost de successions, però,... Veure artícle

Què és un usufructuari en la Renda?

16 agost 2023

Has heretat un habitatge del teu cònjuge com a usufructuari?, no saps com fer la declaració de la renda? És bastant habitual que una persona hereti l’usdefruit de l’habitatge habitual en la qual vivia amb el seu cònjuge i els fills heretin la nua propietat.... Veure artícle