Què implica un aval solidari

Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
aval solidario

Tabla de contenidos

Quan busques llogar un pis, obtindre un préstec o una hipoteca, és possible que et trobes amb un terme que pot tindre gran impacte en la teua situació financera: aval solidari. Això és molt comú per a assegurar al prestador amb major seguretat, que recuperarà els seus diners.

El que implica un aval solidari és un compromís financer en el qual una persona es compromet a recolzar i a assumir la responsabilitat d’un deute o d’un préstec en cas d’incompliment per part de la persona titular. D’aquesta manera, l’avalador haurà de pagar el deute íntegrament.

En aquest article et comptarem detalladament què implica un aval solidari i tot el que necessites saber per a entendre aquesta figura, els seus drets i responsabilitats. Especialment si estàs pensant a convertir-te en un, t’interessa la següent informació que des de Proddigia et proporcionem.

Què és un avalador solidari?

En termes senzills, un avalador solidari és una persona o entitat que es compromet a assumir la responsabilitat financera d’una altra persona, coneguda com el deutor principal, en cas que aquest últim no puga complir amb les seues obligacions de pagament. En essència, l’avalador solidari es converteix en un co-deutor i comparteix la càrrega del deute amb el deutor principal.

Aquest tipus d’aval sol ser requerit per les entitats financeres i prestadores com una mesura de seguretat addicional, especialment quan el deutor principal no posseeix un historial creditici sòlid o manca de garanties suficients per a recolzar el deute sol·licitat.

És fonamental comprendre que convertir-se en un avalador solidari comporta un risc significatiu, ja que et compromets a pagar el deute íntegrament si el deutor principal no pot fer-lo. Això pot tindre conseqüències financeres greus per a tu si no es gestionen adequadament. Per això és essencial sospesar acuradament els riscos abans de prendre la decisió de convertir-te en avalador solidari ja que la teua situació financera i creditícia estan en joc. Algunes qüestions a tindre en compte són:

1. Responsabilitat financera total. El prestador pot exigir el pagament total si el deutor no compleix amb les seues obligacions, la qual cosa pot resultar en greus conseqüències econòmiques.

2. Impacte en el teu historial creditici. Si el deutor principal no paga el deute i el prestador busca el teu pagament com a avalador, això pot afectar negativament el teu historial creditici. Pots rebre notificacions d’incompliment del préstec o enfrontar embargaments.

3. Falta de comunicació del deutor principal. Existeix el risc que el deutor principal no t’informe si compleix o no amb les seues obligacions, la qual cosa pot portar-te a situacions d’impagament sorpresa. Per aquesta raó, és crucial que confies en la persona a la qual avales i mantinguen una comunicació constant.

Malgrat els riscos involucrats com a avalador solidari, també tens una sèrie de drets importants que has de conéixer. Aquests drets estan dissenyats per a protegir-te i garantir que tingues informació completa i la capacitat de prendre decisions informades en el teu paper com a avalador solidari:

1. Dret a la informació. L’entitat financera que atorga el préstec està obligada a proporcionar informació clara i completa sobre els termes i condicions del préstec, així com els riscos i responsabilitats associats amb ser avalador solidari.

2. Dret a retirar-te. Tens el dret de retirar-te com a avalador solidari en qualsevol moment. Això implica notificar per escrit al banc i proporcionar la documentació requerida per a recolzar la teua decisió.

3. Dret a ser compensat. Si l’entitat financera cerca que pagues com a avalador solidari, tens el dret a ser compensat pel deutor principal.

Funcionament d’un aval solidari

Quan una persona sol·licita finançament, el prestador pot requerir que aquesta persona proporcione avals solidaris per a assegurar-se que el deute es pagarà fins i tot en situacions d’incompliment per part del sol·licitant.

El procés de convertir-se en un avalador solidari generalment involucra la presentació de la teua documentació personal i financera per a la seua revisió. Si el teu perfil és acceptat, se’t sol·licitarà que ferms un document formal en el qual et compromets a pagar el deute en nom del deutor principal si aquest últim no pot complir amb les seues obligacions.

Com deixar de ser avalador solidari

És important recordar que, una vegada que et converteixes en avalador solidari, assumeixes la responsabilitat total del deute. Eixir de la posició d’avalador solidari no és una tasca senzilla, però és possible sota unes certes circumstàncies. Abans de retirar el teu aval, has d’assegurar-te que el deutor principal siga capaç de continuar pagant el préstec per a evitar problemes financers.

Per a deixar de ser avalador solidari, has de seguir alguns passos específics:

1. Notificar al banc o entitat. Has de comunicar per escrit al banc o entitat financera que desitges retirar el teu aval com a avalador solidari. Aquesta notificació ha d’incloure tota la documentació requerida per l’entitat.

2. Possible substitut o garantia addicional. El banc pot requerir que proporcions un substitut o una garantia addicional per a reemplaçar el teu aval. Això garanteix que l’entitat continue tenint la seguretat necessària per al préstec.

3. Rescissió del contracte. En alguns casos, l’entitat financera pot requerir la rescissió del contracte original i la signatura d’un nou sense el teu aval.

Qüestions a tindre en compte

Referent a temes de préstecs i avals, poden existir alguns dubtes entre diversos termes semblants. Convé distingir alguns d’ells per a no incórrer en un error a l’hora de comprometre’s formalment:

1. La primera qüestió fa referència a la diferència entre aval i aval solidari. L’aval, és una garantia financera proporcionada a una entitat en cas d’incompliment per part del deutor principal. L’aval generalment es compromet a pagar una part o la totalitat del deute, però la seva responsabilitat financera està limitada, en general, a l’import del préstec o una part d’aquest. En canvi, un aval solidari es compromet a pagar la totalitat del deute en cas d’incompliment del deutor principal.

2. En segon lloc, està la diferència entre aval solidari i obligat solidari. En el cas de l’aval solidari, com ja hem explicat, té l’obligació de pagar el deute total si algun dels titulars no compleix amb els seus pagaments. En canvi, en l’obligat solidari, cada titular és responsable de pagar la seva part del deute sense necessitat de cobrir la totalitat si els altres no paguen.

3. Finalment, la diferència entre avalador solidari i fiador solidari radica en el nivell d’involucrament en el préstec. L’avalador solidari no té un vincle directe amb el préstec ni supervisa com s’utilitza els diners prestats. En canvi, un fiador solidari, que també es compromet a pagar la totalitat del préstec en cas d’incompliment, està obligat a assegurar-se que els diners s’utilitzi per al propòsit previst.

3. Finalment, la diferència entre avalador solidari i fiador solidari radica en el nivell d’involucrament en el préstec. L’avalador solidari no té un vincle directe amb el préstec ni supervisa com s’utilitza els diners prestats. En canvi, un fiador solidari, que també es compromet a pagar la totalitat del préstec en cas d’incompliment, està obligat a assegurar-se que els diners s’utilitzi per al propòsit previst.

La nota simple de registre de propietat

Ana Vila

Ana Vila

Saps quant val el teu habitatge?

Descobreix el valor real del teu immoble amb la nostra valoració en línia, gratuïta i en 2 minuts. 

Vols saber quant val el teu habitatge a Barcelona i Sant Cugat?

Descobreix-ho gratis en només 3 passos.

¡Me interesa!

Quiero leer el Market Report de Barcelona al completo.

¡Me interesa!

Quiero leer el Market Report de Sant Cugat al completo.

Vols estar al dia de les últimes tendències del sector immobiliari?