Referència de preus de lloguer d’habitatge

Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Referencias de precio de alquiler vivienda

Tabla de contenidos

Vols llogar un habitatge de la teva propietat o estàs buscant pis per a arrendar? A Espanya, sobretot en les grans ciutats, llogar un pis s’ha convertit en una cosa bastant complicada i cara. Per a controlar aquesta situació, s’ha establert l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatge. T’expliquem en què consisteix, què es considera per a aplicar-ho, en quins casos s’aplica i com. 


L’augment del preu del lloguer és un problema

El problema del lloguer a Espanya és doble: d’una banda, no hi ha gairebé oferta i la demanda és molt elevada, per la qual cosa els pisos es lloguen pels arrendataris en hores i fins i tot sense arribar a visitar-los. D’altra banda, segons dades d’idealista, els preus no deixen de pujar, de fet, al desembre de 2023 es pagaven 12,1 euros per metre quadrat, i el lloguer d’habitatges va augmentar un 10,1% durant els 12 mesos anteriors. 


L’increment de preus del lloguer en les grans ciutats és, fins i tot, més elevat: a Madrid va ser d’un 14,6% i a Barcelona d’un 12,4%. 


A conseqüència de tot l’anterior, l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatge (IPRA) s’ha convertit en una eina fonamental per a controlar el mercat immobiliari residencial espanyol. Aquest sistema, creat pel Govern al 2023, té com a objectiu aportar transparència i equilibri a les relacions entre arrendadors i inquilins, especialment en les zones amb major tensió en quant al preu del lloguer residencial.


Què és l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatge?

L’IPRA és un indicador que dona un rang de valors de preus de lloguer d’habitatges per a la fixació de la renda en els nous contractes d’arrendament en zones declarades tensionades. 


No s’aplica als lloguers per a ús diferent al d’habitatge com els locals comercials o les oficines. 


Pel càlcul de l’índex es consideren diversos factors que són els següents: 

– La superfície útil de l’habitatge.

– L’estat de conservació

– Si té o no ascensor.

– La certificació energètica.

– Si té o no pàrquing o està o no moblat. 

– Si existeixen zones comunes com a jardí o piscina. 

– Si té serveis com la porteria o consergeria

– L’any de construcció de l’edifici.

– El nombre d’habitacions i banys.

– La ubicació de l’habitatge.

– La renda mitjana de la zona.


En el cas de les zones que hagin estat declarades tensionades, per aplicació de la Llei d’habitatge, el valor superior del rang serà el límit màxim de la renda de lloguer per a nous contractes de grans tenidorsi per a contractes d’habitatges que mai s’hagin llogat. 


Per a què serveix l’índex?

L’índex té diverses finalitats que són les següents: 

– Que existeixi un control per part del Govern dels preus de zones amb preus elevats de manera que es redueixin. 

– Que es respecti el dret a l’habitatge.

– Que les persones puguin accedir a un habitatge en lloguer a preus més reduïts i accessibles. 


Com es calcula l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges?

L’IPRA es calcula pel Ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana utilitzant les dades dels contractes de lloguer inscrits en el Registre de la Propietat i altres organismes oficials.


Si vols conèixer el rang de valors en els quals es troba el preu de lloguer d’un habitatge deuràs: 

– Entrar en la web del ministeri. Aquest és l’enllaç

– Introduir l’adreça completa de l’habitatge o la seva referència cadastral (la podràs trobar en el rebut de l’IBI o a través de l’enllaç a la seu electrònica del Cadastre). 

– A continuació, hauràs d’incloure totes les característiques del pis (antiguitat, superfície etc.). 

– Finalment, la web et donarà un rang de preus en euros per mes i podràs imprimir en pdf l’informe dels preus. 


Com s’aplica l’índex de referència de preus de lloguer?

L’IPRA s’aplica en les denominades zones tensionades, és a dir, aquelles on el preu del lloguer ha experimentat un creixement sostingut en els últims anys. 


Segons la Llei d’habitatge les zones tensionades es podran declarar per les Comunitats autònomes en el cas que es compleixin els següents requisits: 

– Que el cost mitjà de la hipoteca o del lloguer, més les despeses de subministraments, superi el 30% dels ingressos mitjans de les llars de la zona. 

– Que el preu de compra o lloguer hagi augmentat durant els últims cinc anys en, almenys, un 3% per sobre de l’increment de l’IPC.


En aquestes zones, el valor superior del rang del *IPRA marca el límit del preu de la renda en els nous contractes de lloguer d’habitatge de grans tenidors (és a dir, d’aquelles persones que tinguin més de 10 habitatges) i en tots els nous contractes de lloguer d’habitatges que no hagin estat llogades en els últims cinc anys.


En el cas de les zones no tensionades, l’índex no té caràcter vinculant, però es pot utilitzar com a referència per a la negociació dels contractes d’arrendament entre arrendadors i arrendataris. En aquests casos, per tant, la renda serà fixada lliurement per les parts.


L’índex no s’aplica als contractes de lloguer ja existents, ni en els contractes de lloguer dels habitatges protegits.


Què passa si tens un pis ja llogat amb una renda que supera el límit màxim de la zona tensionada?

En aquest cas, el preu no es redueix per a acomodar-lo al límit, però quan es realitzi una actualització de la renda, haurà de respectar-se el límit establert per la Llei d’habitatge. El preu només es podrà reduir al límit màxim si el propietari és un gran tenidor, s’acaba el contracte i es decideix signar un nou. 


En el cas que siguis propietari i hagis fet reformes en el pis, podràs augmentar la renda en un 10% en determinats casos. 


Per què està generant polèmica? 

L’índex ha estat criticat per diversos sectors. D’una banda, els propietaris d’habitatges en lloguer consideren que limita la seva capacitat per a fixar lliurement el preu del lloguer. D’altra banda, altres persones consideren que l’índex no cal i que no reflecteix la realitat del mercat immobiliari de cada ciutat o municipi. 


No obstant això, l’IPRA és una eina important per a regular el mercat del lloguer d’habitatge a Espanya i permetre que totes les persones puguin tenir accés a un habitatge. 


Aquest índex proporciona major transparència als arrendataris i ajuda a prendre decisions informades sobre l’habitatge que volen llogar. A més, l’IPRA pot contribuir a contenir el creixement desmesurat dels preus del lloguer en les zones tensionades d’Espanya que, tal com hem vist, aconsegueix valors exorbitants. 


En definitiva, hem de considerar que l’IPRA és una eina relativament nova i encara està en desenvolupament. És possible que el sistema es modifiqui en el futur per a millorar la seva precisió i adaptar-lo a les necessitats del mercat immobiliari, per la qual cosa és necessari esperar i veure com evoluciona i s’ajusta per a poder complir amb el seu objectiu principal: que totes les persones puguin llogar una casa a un preu assequible. 


Si vols llogar la teva casa o buscar habitatge el lloguer, contacta amb nosaltres i t’ajudarem a establir el preu respectant la llei. 

Ana Vila

Ana Vila

Saps quant val el teu habitatge?

Descobreix el valor real del teu immoble amb la nostra valoració en línia, gratuïta i en 2 minuts. 

Vols saber quant val el teu habitatge a Barcelona i Sant Cugat?

Descobreix-ho gratis en només 3 passos.

¡Me interesa!

Quiero leer el Market Report de Barcelona al completo.

¡Me interesa!

Quiero leer el Market Report de Sant Cugat al completo.

Vols estar al dia de les últimes tendències del sector immobiliari?