Com puc gestionar el meu patrimoni familiar?

Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
gestionar patrimonio familiar

Tabla de contenidos

La família és la base de la societat en constituir el nucli a partir del qual s’estructura. Per això es considera una de les institucions més importants a través de la que s’inculquen valors i principis rectors de vida. En la cèl·lula familiar les persones poden resoldre les seves necessitats de protecció, companyia, aliment i cura de la salut. Aquest motiu explica la importància de gestionar el patrimoni familiar que respongui i solvent les necessitats dels seus membres.


El patrimoni familiar és el conjunt de béns i drets, càrregues i obligacions, pertanyents a una família, que té com a objecte protegir jurídica i econòmicament a la família, sostenint les seves necessitats i interessos.


Gestionar el patrimoni familiar és una via per a reflexionar sobre la nostra vida, inquietuds, reptes, fills, els principis i els valors que volem transmetre’ls. 


El propòsit és que aquest patrimoni proporcioni benestar i llibertat a tots els seus membres, la qual cosa els permetrà desenvolupar metes i ambicions, professionals i personals.


Gestionar el patrimoni familiar perquè sigui eficient requereix una sèrie de passos.


El primer d’ells és marcar objectius ben definits, raonables, viables i assolibles.


Només 3 de cada 10 empreses familiars aconsegueixen subsistir en la transició a la segona generació, segons l’Institut d’Empresa Familiar (IEF).


L’esperança de vida mitjana d’una empresa familiar a Espanya ronda els 25 anys. 


Com garantir, doncs, amb èxit la planificació successòria?


Amb l’adequada planificació i gestió del seu patrimoni mitjançant la fixació d’objectius..


La finalitat o propòsit d’aquests objectius és:


 • Preservar el patrimoni familiar perquè passi a la generació següent.
 • Controlar i diversificar el risc de les inversions fent-les rendibles.
 • Planificar la repercussió de les càrregues tributàries i impostos per a augmentar la rendibilitat.
 • Mantenir la confidencialitat de tot el relatiu a aquestes gestions, excepte per als membres de la família propietaris del patrimoni i el gestor d’aquest.

Claus per a gestionar el patrimoni familiar de manera eficient


La primera idea fonamental de la gestió patrimonial familiar és:


El patrimoni està al servei de les necessitats i objectius financers de la família i mai, al contrari.


Per desgràcia hi ha molts exemples que demostren el contrari, sobretot en els casos en els quals la gestió del patrimoni familiar manca de neutralitat i sense un professional independent,


La segona clau consisteix a definir un pla financer per al patrimoni familiar que inclou organitzar, a través d’una adequada inversió, els recursos presents i futurs de la família, amb l’objectiu que, arribat el moment, pugui complir amb els objectius financers marcats: una rendibilitat concorde i adequada per cadascun dels béns que integren aquest patrimoni.


Per a això és essencial dissenyar una estratègia prèvia a l’estrictament financera, planificant els esdeveniments que poden succeir en diferents moments temporals.


Els objectius familiars en la gestió del seu patrimoni es poden classificar en tres grans grups, sempre en funció d’aquests horitzons temporals:


 • De curt termini: menys de 2 anys des d’un moment present.
 • A mitjà termini: situacions a resoldre entre l’any 2 i 10.
 • A llarg termini: més de 10 anys.

Posteriorment, s’haurà d’acudir a l’oferta d’inversió existent: comptes corrents, dipòsits, renda fixa, fons d’inversió, immobiliari, renda variable, private equity, venture capital, i una infinitat d’opcions que integren l’oferta de productes financers.


L’objectiu: obtenir sempre la màxima rendibilitat del patrimoni familiar.


Des de Proddigia i com a experts en gestió, la nostra recomanació és confiar sempre el patrimoni familiar en mans de professionals en les àrees d’inversió immobiliària i financera.


Aquests professionals assessoraran sobre les estratègies i accions a realitzar més apropiades.


És evident que res ni ningú és la panacea, però les probabilitats d’èxit en la gestió són sempre més elevades amb una correcta Planificació Financera i Fiscal que defineixi l’adequat perfil de risc i la cerca de l’actiu i producte més apropiat per a aconseguir el millor rendiment.


Una vegada que es compta amb la planificació, arriba la tasca del seguiment.


Tots sabem que la vida és canviant, i que per tant les estratègies a implementar en qualsevol àmbit de la mateixa (la gestió de patrimonis no és diferent) han de tenir una certa flexibilitat. 


Conèixer si la base de l’organització continua sent la mateixa o es veu alterada, és el principal a determinar a l’hora de plantejar canvis o prendre decisions d’inversió


I potser és aquest el pilar sobre el qual descansa la major importància de comptar amb assessors financers, globals. Persones que coneixen les històries de les famílies de primera mà, que cobreixen la totalitat de l’estratègia i que estan en condicions de recomanar en cada cas, la qual cosa millor s’ajusti a aquests objectius. 


Quins passos seguir per a una gestió del patrimoni familiar eficient?


Una correcta gestió de patrimoni familiar requereix:


 1. Anàlisi de la situació del patrimoni. Abans de començar a treballar és fonamental analitzar la situació del patrimoni i saber d’on es parteix: quins immobles estan llogats, quins estan buits, quina rendibilitat s’obté, etc.

 1. Planificació. El moment d’establir els objectius que a curt (< 2 anys), mitjà (entre 2 i 10 anys) i llarg termini (> 10 anys) es vol aconseguir i les accions per a aconseguir-ho.

 1. Execució del pla. Les accions a implementar per a obtenir els objectius marcats. Per exemple, venda dels immobles menys rendibles o negociació de contractes de lloguer dels quals estiguin en aquesta situació.

 1. Seguiment i Revisió. Per a conèixer si es compleixen els objectius és essencial mesurar els resultats que s’estan obtenint. Valorar-los i obtenir les conclusions precises per a modificar la planificació, prendre mesures de control o correcció i/o establir nous objectius.

Avantatges de contractar un expert en gestió patrimonial


Les raons per a recórrer a un professional expert que gestioni el patrimoni d’una família són vàries:


 1. Estalvi de temps. La gestió de patrimonis immobiliaris comporta temps i esforç, especialment per a qui no estigui versat en això.

 1. Un expert sempre realitza el millor enfocament estratègic. Deixar en mans d’un professional especialista la gestió del patrimoni familiar aconsegueix més eficiència i la resolució de problemes de forma més ràpida.

 1. La complexitat del patrimoni. Existeixen patrimonis integrats per un gran nombre d’immobles i actius de diferent naturalesa que fan necessari que s’ocupi de la seva gestió un equip multidisciplinari: financers, fiscalistes, responsables de compres, lloguers, etc. 

 1. Visió objectiva i neutral. Aquesta només és possible a través d’un professional independent. En les famílies amb molts membres són habituals els desacords i conflictes. Comptar amb un professional expert que aportació el seu punt de vista extern i que sigui acceptat i respectat per tots els membres de la família, és una garantia de bon funcionament i adequada gestió del patrimoni familiar.

 1. Millors i més eficients resultats. L’objectiu de la gestió patrimonial d’un expert és augmentar la rendibilitat dels immobles i resta d’actius, de manera que es redueixin els costos, augmentin els ingressos, disminueixi la càrrega impositiva i es puguin fer inversions més rendibles.

En definitiva, l’ajuda d’un professional en la gestió de patrimoni familiar, pot ser la clau per a obtenir el màxim rendiment i protegir el patrimoni d’una família.


I per a això, PRODDIGIA ofereix els seus serveis professionals amb alt valor afegit per comptar amb els millors experts i anys d’experiència en aquesta específica àrea de negoci. Contacta amb nosaltres per més informació.

Ana Vila

Ana Vila

Saps quant val el teu habitatge?

Descobreix el valor real del teu immoble amb la nostra valoració en línia, gratuïta i en 2 minuts. 

Vols saber quant val el teu habitatge a Barcelona i Sant Cugat?

Descobreix-ho gratis en només 3 passos.

¡Me interesa!

Quiero leer el Market Report de Barcelona al completo.

¡Me interesa!

Quiero leer el Market Report de Sant Cugat al completo.

Vols estar al dia de les últimes tendències del sector immobiliari?