Proindivís: entenent la compra compartida de propietats

Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
proindiviso

Tabla de contenidos

El proindivís, un terme legal que es refereix al concepte de compartir una propietat, és essencial en l’àmbit immobiliari. Des de Proddigia, explorarem la definició precisa de proindivís i aprofundirem en la rellevància que té aquesta figura jurídica en l’adquisició i gestió de propietats compartides. 


Comprendre el proindivís és una cosa crucial per a aquells involucrats en situacions de copropietat, ja que afecta els drets, responsabilitats i possibilitats relacionades amb la propietat immobiliària. 


Què és un proindivís? 

La paraula proindivís (procedent del llatí) fa referència a la noció d’una propietat compartida sense particions definides. Aquest concepte legal abasta diverses situacions on dos o més individus comparteixen els drets de propietat sobre un bé sense que cap ostenti la propietat total. A més, s’empren també termes com a condomini i copropietat, segons si el bé és o no divisible.


L’adquisició compartida d’immobles, herències, i la gestió de propietats en processos de divorci o separació són exemples típics que generen proindivisos. En aquestes circumstàncies, diverses persones comparteixen la propietat d’un bé sense que s’estableixin divisions físiques específiques, donant lloc a un proindivís. Entendre com s’estructura i regula el proindivís és essencial per als qui participen en transaccions immobiliàries d’aquest tipus.


Quins són els drets i les obligacions en un Proindivís?

Formar part d’una propietat en proindivís implica una sèrie de drets i obligacions que els copropietaris han d’entendre i gestionar. És important destacar que aquests aspectes són fonamentals per a garantir el funcionament adequat de la propietat compartida, ja que eviten conflictes i faciliten la convivència. Per això, és important conèixer-los al detall. A continuació, explorarem els principals drets i obligacions en un proindivís: 


  1. El gaudi del bé i la conservació 

Els copropietaris tenen el dret de gaudir del bé comú, però aquest gaudi ha de realitzar-se en concordança amb el destí d’aquest. A més, estan obligats a conservar correctament la propietat, assegurant el seu manteniment i cura per al benefici de tots. 

  1. Administració de la propietat comuna 

L’administració de la propietat compartida implica prendre decisions sobre el seu aprofitament i gaudi. Per a realitzar actes d’administració, es requereix l’acord de la majoria dels copropietaris. En situacions on no s’aconsegueixi consens, podria ser necessari recórrer a la intervenció judicial. 

  1. Defensa en judici i dret a la divisió 

Cada copropietari té el dret d’exercitar accions judicials en benefici de la comunitat. A més, en qualsevol moment, qualsevol integrant del proindivís pot exigir la divisió del mateix ja que cap copropietari està obligat a mantenir-se en la comunitat si desitja la seva dissolució

  1. Ús, quotes i porcions corresponents 

Els drets d’ús del bé comú han d’exercir-se de manera que no perjudiquin els altres copropietaris i respectant la naturalesa de la propietat. A més, cada copropietari té una quota o porció corresponent en la propietat, la qual cosa es reflecteix en els seus drets i responsabilitats proporcionals. 


Com funciona un proindivís?

El funcionament del proindivís es regeix per principis legals i situacions pràctiques que defineixen la seva operativitat.  En primer lloc, la base legal del proindivís es troba detallada en el Codi Civil, específicament en el Títol III, que tracta sobre la “Comunitat de Béns”. Els articles 392 a 406 d’aquest codi estableixen les normatives que regulen la formació, administració i dissolució dels proindivisos. 


D’altra banda, l’adquisició i venda de propietats en proindivís és un escenari possible en diverses situacions. En el cas d’adquisició, pot involucrar a hereus que comparteixen la propietat d’un immoble sense que aquest es divideixi físicament entre ells. D’altra banda, la venda en proindivís implica la disposició de la propietat compartida, ja sigui mitjançant acords entre els copropietaris o a través de procediments legals. La dinàmica de l’adquisició i venda en proindivís varia segons la naturalesa del bé, la seva divisibilitat i la disposició dels copropietaris. En alguns casos, s’aconsegueix un consens per a la venda o divisió de la propietat, mentre que en uns altres, pot ser necessari recórrer a la via judicial per a resoldre desacords i conducta amb la dissolució del proindivís.


Quins són els possibles problemes generats per un proindivís?

La compra d’una propietat en proindivís planteja una sèrie de problemes i desafiaments que els copropietaris poden veure’s obligats a afrontar, alguns d’ells són:

Un desafiament inherent al proindivís es troba en la limitació en l’ús del bé comú. En aquest sentit, cap copropietari posseeix la capacitat d’utilitzar el bé sense el consentiment unànime dels altres. Aquesta situació pot ser causa de conflictes i complicar el gaudi ple de la propietat compartida, ja que totes les decisions sobre l’ús han de ser preses de manera consensuada entre els propietaris. Per exemple, si es decideix comprar en proindivís un habitatge d’ús turístic, cada propietari haurà d’acordar i coordinar amb els altres aspectes com el calendari d’ocupació, les normes internes, i qualsevol modificació en la propietat, alguna cosa que pot generar tensions i requerir una gestió acurada per a evitar desacords.


Un altre possible problema és la donació, hipoteca o venda de la propietat, ja que qualsevol acció d’aquest tipus exigeix l’aprovació unànime dels copropietaris, alguna cosa que pot resultar difícil d’aconseguir. Aquesta limitació en la disposició de la propietat pot generar obstacles, especialment en situacions on es requereix prendre decisions ràpides o individuals. 


D’altra banda, la gestió constant mitjançant acords implica que els copropietaris han de mantenir una comunicació contínua i participar activament en la presa de decisions per a assegurar l’ús adequat, manteniment i eventual disposició del bé comú. En aquest sentit, és la falta d’acords el que pot desencadenar disputes, i en casos extrems, la intervenció judicial pot tornar-se necessària. 


Consells per a evitar possibles conflictes 

L’ús d’actes de conciliació davant notari és un element clau per a prevenir i resoldre conflictes en proindivisos. L’opció de recórrer a un notari per a dur a terme un acte de conciliació proporciona un mitjà formal i legal per a discutir i resoldre disputes entre els copropietaris. L’avantatge addicional radica en el fet que aquest procés és accessible per a qualsevol persona, sense la necessitat d’involucrar advocats. L’escriptura resultant de la conciliació és un document clau, recolzat legalment, que pot facilitar solucions ràpides i eficaces en cas de desacords.


D’altra banda, establir acords clars i detallats entre els copropietaris és fonamental per a evitar conflictes en proindivisos. La comunicació oberta i la negociació anticipada són essencials per a definir regles sobre l’ús, manteniment i disposició del ben compartit. A més, la creació d’un marc normatiu que quedi reflectit per escrit, que tots els copropietaris entenguin i acceptin, contribueix a prevenir malentesos i disputes futures. Al costat d’això, la transparència en la presa de decisions i el respecte mutu són pilars clau per a evitar conflictes innecessaris en el proindivís.


En Proddigia comptem amb un equip de consultors immobiliaris experts que t’assessoraran i t’ajudaran en cas de voler comprar o vendre un habitatge. 


Posa’t en contacte amb el nostre equip perquè analitzin el teu cas, t’assessorin sobre les millors opcions i realitzin tots els tràmits amb transparència i seguretat. Amb Proddigia, pots confiar en un servei integral que simplificarà el procés i et proporcionarà la tranquil·litat que necessites en situacions complexes com les relacionades amb la propietat compartida. No dubtis a contactar-nos per a rebre l’assistència que mereixes.


Ana Vila

Ana Vila

Saps quant val el teu habitatge?

Descobreix el valor real del teu immoble amb la nostra valoració en línia, gratuïta i en 2 minuts. 

Vols saber quant val el teu habitatge a Barcelona i Sant Cugat?

Descobreix-ho gratis en només 3 passos.

Us de cookies

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.

Política de cookies
¡Me interesa!

Quiero leer el Market Report de Barcelona al completo.

¡Me interesa!

Quiero leer el Market Report de Sant Cugat al completo.

Vols estar al dia de les últimes tendències del sector immobiliari?