Què és l’Índex de Garantia de Competitivitat en el lloguer?

Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
indice de garantía de competitividad

Tabla de contenidos

Vols revisar la renda de l’habitatge que tens llogada? Un dels índexs més utilitzats per a la revisió de renda és l’Índex de Garantia de Competitivitat. Et comptem en què consisteix, on es publica i com s’aplica.


Durant els últims anys hem viscut esdeveniments com la crisi sanitària derivada de la COVID-19 o la guerra d’Ucraïna que han suposat un augment generalitzat dels preus i, per tant, de l’Índex de Preus al Consum (IPC) que solia ser un dels índexs utilitzats per a les revisions de rendes de lloguer. Per a evitar una pujada molt elevada de les rendes en 2022 es va establir la necessitat d’aplicar l’Índex de Garantia de Competitivitat i es va limitar a la baixa i a l’alça. Índex de Garantia de Competitivitat: què és?


El IGC és un indicador que publica l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i que s’utilitza per a revisar les rendes de lloguer. Actualment, es troba limitat el seu valor mínim (no pot ser inferior al 0%) i el seu valor màxim (no pot ser superior al 2%). L’INE considera dos valors per a calcular el IGC: 

-L’IPC de la Unió Europea.

– La pèrdua de competitivitat que acumula Espanya des de 1999. 


L’actualització de la renda conforme al IGC es regula en l’article 18 de la Llei d’Arrendaments Urbans que estableix el següent en l’apartat 1: 


1. Durant la vigència del contracte, la renda només podrà ser actualitzada per l’arrendador o l’arrendatari en la data en què es compleixi cada any de vigència del contracte, en els termes pactats per les parts. A falta de pacte exprés, no s’aplicarà actualització de rendes als contractes.


En cas de pacte exprés entre les parts sobre algun mecanisme d’actualització de valors monetaris que no detalli l’índex o metodologia de referència, la renda s’actualitzarà per a cada anualitat per referència a la variació anual de l’Índex de Garantia de Competitivitat a data de cada actualització, prenent com a mes de referència per a l’actualització el que correspongui a l’últim índex que estigués publicat en la data d’actualització del contracte.


En tot cas, l’increment produït a conseqüència de l’actualització anual de la renda no podrà excedir del resultat d’aplicar la variació percentual experimentada per l’Índex de Preus al Consum a data de cada actualització, prenent com a mes de referència per a l’actualització el que correspongui a l’últim índex que estigués publicat en la data d’actualització del contracte.Com es calcula l’Índex de Garantia de Competitivitat?


El IGC considera la recuperació de la competitivitat enfront de la zona euro. És una taxa igual a l’Índex de Preus al Consum Harmonitzat (IPCA) de la UEM menys una part de la pèrdua de competitivitat acumulada per Espanya des de 1999.El IGC considera la recuperació de la competitivitat enfront de la zona euro. És una taxa igual a l’Índex de Preus al Consum Harmonitzat (IPCA) de la UEM menys una part de la pèrdua de competitivitat acumulada per Espanya des de 1999. 

Per a comprendre millor el mecanisme plantegem un exemple


Tenim un contracte d’arrendament d’habitatge que es va signar el 15 d’octubre de 2022 i en el qual no s’ha pactat un mecanisme de revisió de renda concret, encara que sí que la renda es revisarà anualment. La renda acordada és de 1.500 euros al mes. A conseqüència de l’anterior, s’aplica la revisió de renda a l’octubre de 2023 i es realitza conforme al IGC. L’últim índex publicat per l’INE és el del mes de setembre que correspon a la variació de juliol de 2022 a juliol de 2023 que va ser del 3,04%.  


Pel fet que existeix una limitació del 2% en el IGC per a revisar la renda, s’aplicaria el 2% (i no el 3,04%) a la renda de 1.500 euros al mes, per la qual cosa la nova renda revisada seria de 1.530 euros al mes.Preguntes freqüents sobre l’actualització de la renda de lloguer


Perquè tinguis clar com es realitza l’actualització de la renda, responem a preguntes freqüents: En el meu contracte no és especifica que la renda s’actualitza. S’ha d’actualitzar?


Una de les coses que pot ocórrer és que en el contracte de lloguer no és especifiqui que la renda s’ha d’actualitzar anualment. En aquest cas, s’ha de considerar la regulació de la Llei d’Arrendaments Urbans que hem vist i que estableix que: A falta de pacte exprés, no s’aplicarà actualització de rendes als contractes.

Si s’especifica que la renda s’actualitza anualment, però no es regula el mètode d’actualització, s’aplica l’IGCPer a l’inquilí és millor l’IPC o l’IGC?


La revisió de la renda de lloguer conforme al IGC pot ser més beneficiosa per a l’inquilí, sobretot quan l’IPC està molt alt, com succeeix en l’actualitat, ja que no pot pujar més d’un 2%. No obstant això, aplicar l’IPC, actualment, seria beneficiós per al propietari de l’immoble perquè no s’aplica cap limitació.. On es publica el IGC?


El IGC es publica cada mes en la pàgina de l’INE. Et deixem l’enllaç: índex de garantia de competitivitat. L’arrendador pot aplicar l’IPC i no el IGC en 2023?


No, el propietari de l’habitatge, si ha d’actualitzar la renda, no pot aplicar l’IPC, encara que així s’estableixi en el contracte, sinó el IGC. Això es deu a la regulació continguda en la Llei pel dret a l’habitatge que, en la seva disposició final sisena, modifica l’article 46 del Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s’adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, i  àmplia la limitació extraordinària anual de la renda en els contractes d’arrendament d’habitatge, de manera que els contractes la renda dels quals s’hagi de revisar fins al 31 de desembre de 2023, hauran d’aplicar el IGC amb el límit del 2%.nbsp; En quins casos s’aplica el IGC als contractes de lloguer d’habitatge?


Tal com hem vist anteriorment el IGC s’aplica: 

– Quan les parts hagin pactat expressament en el contracte de lloguer d’habitatge que s’aplica l’índex de garantia de competitivitat.

– Quan en el contracte s’hagi acordat que la renda s’actualitza anualment, però no s’hagi establert un índex concret.L’arrendador ha de comunicar l’actualització de la renda a l’inquilí?


Sí, el propietari de l’habitatge ha de comunicar la nova renda actualitzada per escrit a l’arrendatari i haurà d’incloure en la comunicació el percentatge aplicat per a la revisió de la renda i la certificació de l’INE, si l’inquilí el sol·licita. Què passarà amb la limitació en la revisió de la renda en 2024?


En 2024, en virtut de la disposició addicional sisena de la Llei pel dret d’habitatge, s’aplicarà una limitació del 3%.. 


A conseqüència de tot l’anterior, en el cas que siguis propietari d’habitatges en lloguer i hagis d’actualitzar la renda en el que queda de 2023 o en 2024, hauràs d’aplicar les limitacions que hem detallat en aquest article. Si necessites ajuda, posa’t en contacte amb nosaltres i analitzarem el teu cas perquè puguis complir amb la llei i revisar la renda. Ana Vila

Ana Vila

Saps quant val el teu habitatge?

Descobreix el valor real del teu immoble amb la nostra valoració en línia, gratuïta i en 2 minuts. 

Vols saber quant val el teu habitatge a Barcelona i Sant Cugat?

Descobreix-ho gratis en només 3 passos.

¡Me interesa!

Quiero leer el Market Report de Barcelona al completo.

¡Me interesa!

Quiero leer el Market Report de Sant Cugat al completo.

Vols estar al dia de les últimes tendències del sector immobiliari?