Tota la informació sobre la cèdula d’habitabilitat a Barcelona

Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
cédula de habitabilidad en Barcelona

Tabla de contenidos


Vols contractar subministraments per al teu habitatge a Barcelona, llogar-la o vendre-la? Un dels documents que et sol·licitaran les companyies de agua, llum i gas o que hauràs de tenir per al lloguerventa, és la cèdula d’habitabilitat. En aquest post t’expliquem què és, quins tipus existeixen, quin contingut té, en quins casos és obligatòria i com es demana la cèdula d’habitabilitat a Barcelona.Què és la cèdula d’habitabilitat?


La cèdula d’habitabilitat és un document que acredita que un habitatge compleix tots els requisits per ser considerat habitable segons la normativa aplicable i que és apta per ser destinada a la residència de persones.


Es tramita per un arquitecte o un aparellador que haurà de comprovar la superfície de l’habitatge, l’equipament que posseeix, la seva eficiència energètica i la resta de requisits que s’exigeixin per la norma d’aplicació. La cèdula d’habitabilitat es denomina també llicència de primera ocupació.


Els requisits per obtenir la cèdula d’habitabilitat són diferents a cada comunitat autònoma. A Catalunya estan regulats pel Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.


La cèdula d’habitabilitat és obligatòria en els següents casos:


Per llogar o vendre un habitatge. Si ets propietari d’un habitatge i desitges llogar-la o vendre-la hauràs d’aportar la cèdula d’habitabilitat. Si no l’entens hauràs de sol·licitar un duplicat, i si ha caducat, en funció dels terminis de caducitat que veurem més endavant, hauràs de sol·licitar-la de nou.  

Per contractar serveis com l’aigua, la llum o el gas. Per donar de l’alta els subministraments de l’habitatge, també serà necessària la cèdula d’habitabilitat. Per exemple, en el cas de l’energia elèctrica en habitatges d’obra nova necessitaràs el Codi CUPS, el butlletí elèctric o certificat d’instal·lació elèctrica, la fotocòpia del DNI, l’adreça del subministrament, les dades del compte bancari on es domiciliï el pagament de les factures i la cèdula d’habitabilitat.Quins tipus de cèdula d’habitabilitat existeixen?


Existeixen dos tipus de cèdula d’habitabilitat a Barcelona que són els següents:


De primera ocupació. És la que s’obté quan s’acaba una obra nova i es demana pel promotor de l’habitatge. Té una caducitat de 25 anys. També es demana per al cas que es realitzi una gran rehabilitació a l’immoble. En el cas de la rehabilitació té una caducitat de 15 anys.”. El preu de la cèdula d’habitabilitat a Barcelona d’una habitament nou és de 43,05 euros, de 2 a 5 habitatges nous 26,55 euros per cada habitatge, de 6 a més habitatges 19,85 euros per habitatge.

De segona ocupació. En aquest cas es demana per a habitatges usats o que ja existeixen. En aquest supòsit la caducitat de la cèdula d’habitabilitat és de 15 anys. El preu és de 19,85 euros.Qui pot demanar la cèdula d’habitabilitat a Barcelona?


La cèdula d’habitabilitat a Barcelona la pot sol·licitar el propietari de l’habitatge o el seu representant degudament autoritzat.

En el cas que es tracti d’un duplicat de la cèdula d’habitabilitat la pot demanar el propietari, l’arrendatari o un representant amb autorització d’aquests dos últims.Com sol·licitar la cèdula d’habitabilitat a Barcelona?


La tramitació de la cèdula d’ habitabilitat requereix, com dèiem abans, la intervenció d’ un arquitecte o aparellador. El procés de sol·licitud serà el següent:


Visita de l’habitatge. L’arquitecte o aparellador haurà de visitar l’habitatge per comprovar que reuneix els requisits establerts per la comunitat autònoma: superfície útil, compliment de normativa d’eficiència energètica, compartimentació, accessibilitat, amplada escales i portes d’accés, alçada mínima i espais d’emmagatzematge, entre d’altres.

Presentació de sol·licitud organisme responsable. En el cas de Barcelona es realitza a qualsevol oficina de l’habitatge de Barcelona. Els tècnics poden realitzar la sol·licitud de forma telemàtica a través del col·legi professional que els correspongui.Solicitar cita prèvia davant l’organisme competent. Per sol·licitar la cèdula d’habitabilitat s’haurà de concertar una cita prèvia amb el servei d’atenció personalitzada anomenat “Habitatge et truca”. En aquest enllaç pots trobar tota la informació i demanar la cita prèvia.

Solicitar cita prèvia davant l’organisme competent. Per sol·licitar la cèdula d’habitabilitat s’haurà de concertar una cita prèvia amb el servei d’atenció personalitzada anomenat “Habitatge et truca”. En aquest enllaç pots trobar tota la informació i demanar la cita prèvia.

Presentar la sol·licitud juntament amb la següent documentació:


1- DNI de propietari, de l’arrendatari i/o del representant, segons els casos.

2- Per obres de primera edificació serà necessària la llicència d’obra o document equivalent, original del certificat final d’obra i habitabilitat, original del certificat del compliment de control de qualitat i comunicació municipal de primera ocupació o sol·licitud d’aquesta.

3- Per canvi d’ús de local a habitatge serà necessari el certificat final d’obra i d’habitabilitat, la llicència d’obres i la comunicació municipal de primera ocupació. Perquè un local pugui obtenir la cèdula d’habitabilitat l’immoble ha d’estar escripturat com a habitatge i complir els requisits d’habitabilitat establerts i, a més, s’haurà d’haver sol·licitat una llicència de canvi d’ús.

4- Per habitatges usats necessitaràs un certificat emès per un tècnic competent conforme l’habitatge compleix els nivells d’habitatge exigits.

5- Per a subdivisió d’habitatge existent. En el cas que l’habitatge tingui cuina i porta d’accés es tramita la cèdula d’habitabilitat com si fos un habitatge usat. Si l’habitatge no té cuina ni porta d’accés, la cèdula es tramita com a habitatge nou o resultant d’una rehabilitació.

6- Per demanar un duplicat de la cèdula d’habitabilitat a Barcelona serà necessària l’escriptura de compravenda si la sol·licita el propietari o el contracte de lloguer signat juntament amb els tres últims rebuts de renda pagats, en el cas que la demani l’arrendatari. En aquest cas la cèdula no té cost.


Pagament de taxes. L’ organisme competent emetrà una carta de pagament i s’haurà d’abonar els preus establerts en funció dels preus que hem comentat anteriorment. Hi ha bonificacions del 30% si es fa la gestió per internet.


El termini d’emissió de la cèdula d’habitabilitat de Barcelona és de 30 dies hàbils.  


Potes veure tota la informació i realitzar el tràmit, així com trobar l’oficina on fer-ho a la seu electrònica de l’ajuntament de Barcelona.Quina informació conté la cèdula d’habitabilitat?


La cèdula d’habitabilitat conté la següent informació bàsica:


– Número únic de cèdula d’habitabilitat.

– Direcció de l’habitatge (municipi, barri o sector i carrer).

– Dades de l’habitatge.

– Superfície útil de l’habitatge.

– Data d’emissió de la cèdula d’habitabilitat, que servirà per conèixer quan es produeix la caducitat.

– Segell de la Generalitat.


La sol·licitud i la tramitació de la cèdula d’habitabilitat a Barcelona és un tràmit que pot tenir certa dificultat pel que és recomanable, a més de comptar amb un tècnic qualificat, sol·licitar l’assessorament d’experts en immobles perquè t’orientin sobre els casos en què és necessària la cèdula d’habitabilitat i t’ajudin durant tot el procés de sol·licitud coordinant a els diversos professionals que hi intervenen.

Ana Vila

Ana Vila

Saps quant val el teu habitatge?

Descobreix el valor real del teu immoble amb la nostra valoració en línia, gratuïta i en 2 minuts. 

Vols saber quant val el teu habitatge a Barcelona i Sant Cugat?

Descobreix-ho gratis en només 3 passos.

Us de cookies

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.

Política de cookies
¡Me interesa!

Quiero leer el Market Report de Barcelona al completo.

¡Me interesa!

Quiero leer el Market Report de Sant Cugat al completo.

Vols estar al dia de les últimes tendències del sector immobiliari?