Com funciona l’actualització de la renda amb l’IPC?

Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
actualización de la renta con el IPC

Tabla de contenidos

Has signat un contracte de lloguer d’habitatge i se t’ha oblidat actualitzar la renda? Has pactat una actualització i no saps com aplicar-la? En els contractes de lloguer d’habitatge s’estableix una renda que haurà de pagar l’inquilí i es pacta una manera d’actualitzar-la cada any perquè s’adeqüi a la renda de mercat. En aquest article analitzarem com funciona l’actualització de la renda amb l’IPC i els últims canvis normatius que hi ha hagut sobre aquest tema.      

Actualització de la renda amb l’IPC segons la Llei d’Arrendaments Urbans

L’actualització de la renda amb l’IPC es regula en l’article 18 de la Llei d’Arrendaments Urbans que estableix les regles a seguir que són les següents:
 • La renda només es podrà actualitzar per l’arrendador o l’arrendatari anualment en els termes que hagin pactat. Si no han pactat res sobre aquest tema no s’actualitzarà la renda.
 • Si no pacta expressament un mètode concret s’aplicarà l’Índex de Garantia de Competitivitat (IGC). 
 • L’increment produït per l’actualització de la renda no podrà superar l’Índex de Preus al Consum (IPC). 
 • La renda actualitzada només podrà exigir a l’arrendatari a partir del mes següent a aquell en el qual se li notifiqui l’actualització per escrit que haurà de contenir el percentatge d’alteració i, si l’arrendatari el demana, la certificació de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
 • La notificació de l’actualització de la renda es podrà fer mitjançant nota en el rebut de la renda del mes anterior. L’habitual és que es notifiqui per escrit a l’arrendatari en el mes anterior a l’efectivitat de l’actualització.
     

Novetats respecte a l’actualització de la renda

A més de la regulació anterior, hem de considerar el que estableix l’article 46 del Reial decret llei 6/2022 quant a la limitació extraordinària de l’actualització de la renda en els contractes de lloguer d’habitatge, que estableix el següent:
 • Si l’arrendador és una gran forquilla (propietari de més de deu immobles urbans d’ús residencial) l’increment de la renda serà el que pactin les parts, però no podrà excedir del resultat d’aplicar la variació anual del IGC.
 • Si l’arrendador no és una gran forquilla l’increment serà el que pactin les parts i si no hi ha pacte, l’increment no podrà excedir del resultat d’aplicar la variació anual del IGC.
Fins al 30 de juny de 2023 va haver-hi una limitació del 2% en l’actualització de la renda i des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2024 s’estableix un límit del 3% en l’increment.       

Exemple pràctic d’actualització de la renda amb IPC

L’actualització de la renda conforma a l’IPC es pot realitzar seguint els següents passos:
 • El primer que cal veure és què estableix el contracte quant a la data d’actualització i a la manera d’actualització. Per exemple, imaginem un contracte de lloguer d’habitatge que es va signar l’1 de juliol de 2022 i que té una renda de 1.500 euros al mes.
 • A continuació, es pot consultar la variació de l’IPC en la pàgina web de l’INE, n’hi ha prou amb introduir les dates i la renda a actualitzar. Si, en el contracte citat, la renda és de 1.500 i la variació de l’IPC de juny és de 1,9% la renda actualitzada serà de 1.528,50 euros.
 • Finalment, s’haurà de notificar la renda actualitzada a l’inquilí per escrit juntament amb la justificació de la variació de l’IPC.
     

Suposats d’actualització de la renda

Sobre la base de la regulació que hem analitzat es poden donar diversos supòsits quant a l’actualització de la renda en els contractes d’arrendament d’habitatge. Els més destacats són els següents:
 • En el contracte no es pacta l’actualització de la renda. En el cas que en el contracte de lloguer signat no es pacti gens relatiu a l’actualització de la renda: la renda no s’actualitzarà.
 • En el contracte es pacta l’actualització, però no el mètode per a fer-la. En aquest cas la renda s’actualitzarà conforme a l’Índex de Garantia de Competitivitat que es pot consultar en la pàgina web de l’INE i que per al període de maig de 2022 a major de 2023 ha estat de 3,83%.
 • L’arrendador actualitza la renda, però no li ho comunica a l’arrendatari. En aquest supòsit la llei diu que l’actualització de la renda només es pot exigir a l’arrendatari a partir del mes següent a aquell en el qual la part interessada el notifiqui a l’altra part per escrit.
     

Preguntes freqüents sobre l’actualització de la renda conforme a l’IPC

Perquè quedi totalment clar com es fa l’actualització de la renda amb l’IPC plantejarem preguntes i respostes freqüents relatives a aquest tema.      

La limitació de l’IPC s’aplica a lloguers de locals o oficines?

La limitació de l’IPC només afecta a contractes d’arrendament d’habitatge habitual. Els lloguers de locals i oficines s’actualitzaran en funció del que hagin pactat arrendador i arrendatari.      

Quant ha variat l’IPC en 2023?

La variació en els mesos compresos de gener a juny de 2023 (tots dos inclosos) ha estat la següent: gener 5,9%, febrer 6,0%, març 3,3%, abril 4,1%, maig 3,2%, juny 1,9%.      

Com es calcula l’augment de la renda amb l’IPC?

El primer és llegir el contracte i veure el que s’ha pactat, si l’actualització és conforme a l’IPC, consulta la web de l’INE per a calcular la variació entre el mes anterior a l’actualització i el mateix mes de l’any anterior i, finalment, aplica el percentatge resultant a la renda actual.      

En quin moment es pot actualitzar la renda?

La renda del lloguer es podrà actualitzar cada vegada que el contracte compleixi un any.      

Quin contingut ha de tenir la comunicació de l’actualització de la renda?

Tal com hem vist, l’actualització de la renda ha de ser comunicada a l’inquilí. La comunicació ha de contenir: la referència del contracte i de l’immoble llogat, la renda actual, el percentatge d’actualització de l’índex que s’hagi pactat en el contracte, i la renda resultant d’aplicar aquest índex, així com des de quan s’aplica.      

Quan es comunica l’actualització de la renda?

La renda actualitzada només es pot exigir a l’arrendatari a partir del mes següent a la comunicació, per la qual cosa, si ha d’actualitzar-se al juliol, per exemple, la comunicació hauria de realitzar-se al juny i, si s’aplica l’IPC, s’haurà d’aplicar la variació del mes de maig actual respecte al mes de maig anterior. En definitiva, l’actualització de la renda amb l’IPC és un càlcul senzill que s’ha de fer correctament per a evitar errors i un malentès amb l’arrendatari. Si necessites ajuda per a calcular una actualització de renda conforme l’IPC, per a llogar el teu habitatge o per a fer un contracte d’arrendament d’habitatge, posa’t en contacte amb el nostre equip d’advocats experts en dret immobiliari i analitzarem el teu cas per a assessorar-te sobre la base de les teves necessitats.
Ana Vila

Ana Vila

Saps quant val el teu habitatge?

Descobreix el valor real del teu immoble amb la nostra valoració en línia, gratuïta i en 2 minuts. 

Vols saber quant val el teu habitatge a Barcelona i Sant Cugat?

Descobreix-ho gratis en només 3 passos.

¡Me interesa!

Quiero leer el Market Report de Barcelona al completo.

¡Me interesa!

Quiero leer el Market Report de Sant Cugat al completo.

Vols estar al dia de les últimes tendències del sector immobiliari?