Quines despeses tinc en comprar un habitatge de segona mà?

Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
gastos al comprar una vivienda de segunda mano

Tabla de contenidos

Comprar un habitatge és una de les decisions més importants que una persona pot prendre en la seua vida. I, encara que és una inversió molt valuosa, és important tindre en compte les despeses en comprar un habitatge de segona mà. És molt comú que moltes persones que s’enfronten a un procés de compra-venda d’un habitatge de segona mà no sàpien exactament quines despeses han d’afrontar. Això es deu al fet que, a vegades, els tràmits i procediments poden resultar complexos i desconeguts per al comprador o el venedor, especialment si no tenen experiència prèvia en aquesta mena d’operacions. Per aquesta raó, és important que, abans d’iniciar el procés de compra-venda, es realitze una investigació detallada sobre totes les despeses i tràmits que s’han d’afrontar. En aquest sentit, és recomanable comptar amb l’ajuda d’un assessor immobiliari, un gestor o un advocat especialitzat en dret immobiliari, els qui poden orientar al comprador o al venedor en tot el procés i proporcionar informació sobre les despeses i tràmits que s’han d’afrontar.

Despeses en comprar un habitatge de segona mà: Despeses notarials

Les despeses notarials són un dels costos més importants associats a la compra d’un habitatge de segona mà. Aquesta despesa correspon als honoraris del notari que s’encarrega de formalitzar l’escriptura de compra-venda. El notari és una figura fonamental en el procés de compra-venda, ja que és l’encarregat de revisar tots els documents i garantir que l’operació es realitza de manera legal i transparent. A més, és el notari qui s’encarrega d’inscriure la propietat en el registre de la propietat, la qual cosa és necessari perquè el nou propietari puga demostrar que és amo de l’habitatge. Quant als costos notarials, aquests solen ser fixos, encara que poden variar depenent del valor de la propietat. En general, els honoraris del notari solen oscil·lar entre el 0,1% i l’1% del valor de l’habitatge, encara que això pot variar segons la comunitat autònoma en la qual es trobe la propietat. És important tindre en compte que les despeses notarials no són negociables, ja que estan regulats per llei. No obstant això, és possible estalviar en altres aspectes del procés de compra-venda, com les despeses de gestoria o les despeses d’hipoteca, per la qual cosa és recomanable informar-se bé de tots els costos associats abans de prendre una decisió.

Despeses en comprar un habitatge de segona mà: Despeses de gestoria

A més de les despeses notarials, un altre dels costos associats a la compra d’un habitatge de segona mà són les despeses de gestoria. Aquestes despeses corresponen als honoraris de la gestoria o l’assessor que s’encarrega de tramitar tots els documents necessaris per a la compra-venda. La gestoria pot ajudar en molts aspectes del procés de compra-venda, des de l’obtenció del certificat d’eficiència energètica fins a la gestió de la hipoteca. A més, també pot ajudar als compradors estrangers amb l’obtenció dels permisos necessaris per a comprar una propietat a Espanya. Les despeses de gestoria no són obligatoris, però poden ser molt útils per a agilitzar el procés de compra-venda i assegurar-se que tot es realitza de manera legal i transparent. En general, els honoraris de la gestoria solen oscil·lar entre els 300 i els 600 euros, encara que això pot variar depenent de la complexitat de l’operació. És important tindre en compte que, encara que les despeses de gestoria no són obligatoris, poden resultar molt útils per a aquells que no estiguen familiaritzats amb el procés de compra-venda o que necessiten ajuda amb la gestió dels documents necessaris. A més, contractar una gestoria també pot resultar útil per a aquells que vulguen estalviar temps i evitar problemes legals en el futur.

Registro de la propiedad

Un altre de les despeses associades a la compra d’un habitatge de segona mà és el registre de la propietat. Aquest tràmit és necessari per a inscriure la propietat a nom del nou propietari i garantir que aquest és l’amo legítim de l’habitatge. El registre de la propietat es realitza en l’oficina del registre corresponent al lloc on es troba la propietat i els seus costos poden variar segons la comunitat autònoma en la qual es trobe. En general, els costos de registre solen oscil·lar entre el 0,2% i el 2% del valor de la propietat, encara que també depenen d’altres factors com l’antiguitat i el tipus de propietat. És important tindre en compte que, encara que el registre de la propietat no és obligatori per llei, és altament recomanable realitzar-lo per a protegir els drets del nou propietari. A més, sense el registre de la propietat, el nou propietari no podrà demostrar que és amo de l’habitatge i això podria generar problemes legals en el futur. D’altra banda, el registre de la propietat també és útil per a garantir la seguretat jurídica de l’operació, ja que permet conéixer l’historial de la propietat i assegurar-se que no existeixen càrregues o gravàmens sobre ella. En cas que existisquen deutes o càrregues sobre la propietat, aquestes hauran de ser pagades pel venedor abans de realitzar la venda.

Despeses en comprar un habitatge de segona mà: Despeses d’hipoteca

Un altre de les despeses associades a la compra d’un habitatge de segona mà són les despeses d’hipoteca, en cas que es requerisca finançament per a la compra de la propietat. Aquestes despeses corresponen als costos administratius i de gestió que es generen en sol·licitar una hipoteca. Entre les despeses d’hipoteca més comunes es troben els de taxació, comissió d’obertura, de gestió i en el cas d’algunes comunitats autònomes com Catalunya, s’han de pagar impostos sobre les hipoteques. A més de les despeses esmentades anteriorment, és important tindre en compte que la compra d’un habitatge de segona mà també implica el pagament d’una sèrie d’impostos . Aquests impostos poden variar segons la comunitat autònoma en la qual es trobe la propietat i la naturalesa de la transacció. Entre els impostos més comuns associats a la compra d’un habitatge de segona mà es troben els següents:

Impost de Transmissions Patrimonials (ITP)

L’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) és un dels impostos més comuns que s’han de pagar en comprar un habitatge de segona mà. Aquest impost és un percentatge del valor de l’habitatge i es paga al govern regional en el qual es troba la propietat. El percentatge del ITP varia segons la comunitat autònoma en la qual es trobe la propietat i pot oscil·lar entre el 4% i el 10% del valor de la propietat. En algunes comunitats autònomes, com per exemple a Catalunya, s’han establit bonificacions en la quota de l’impost per a determinats casos, com per a la compra d’habitatges protegits o per a famílies nombroses. A més del ITP, en algunes comunitats autònomes també s’ha de pagar un impost d’actes jurídics documentats (AJD) en formalitzar l’escriptura de compravenda davant notari. El AJD és un impost que grava els documents notarials i pot oscil·lar entre el 0,5% i el 1,5% del valor de la propietat.

Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)

Un altre impost que pot ser necessari pagar en comprar un habitatge de segona mà és l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), també conegut com a “impost de plusvàlua”. Aquest impost és una taxa municipal que s’aplica en el moment de la transmissió de la propietat i grava l’increment de valor que ha experimentat el terreny sobre el qual s’assentisca l’habitatge des de l’última transmissió. El IIVTNU és un impost que s’aplica en la majoria dels municipis i la seua quantia depén del valor cadastral del terreny i del temps que haja passat des de l’última transmissió de la propietat. A diferència del ITP, que es paga en el moment de la compra, el IIVTNU es paga en el moment de la transmissió i és competència dels ajuntaments. És important tindre en compte que la forma en què es calcula aquest impost ha sigut objecte de controvèrsia en els últims anys, i que en alguns casos s’ha considerat que el seu càlcul és desproporcionat. Per aquesta raó, alguns tribunals han declarat la nul·litat de l’impost en determinats casos i s’han establit mecanismes per a reclamar la seua devolució.
Ana Vila

Ana Vila

Saps quant val el teu habitatge?

Descobreix el valor real del teu immoble amb la nostra valoració en línia, gratuïta i en 2 minuts. 

Vols saber quant val el teu habitatge a Barcelona i Sant Cugat?

Descobreix-ho gratis en només 3 passos.

¡Me interesa!

Quiero leer el Market Report de Barcelona al completo.

¡Me interesa!

Quiero leer el Market Report de Sant Cugat al completo.

Vols estar al dia de les últimes tendències del sector immobiliari?