Tot el que necessites saber sobre el Registre de la Propietat a Barcelona

Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Registro de la propiedad barcelona

Tabla de contenidos

Per a fer una compravenda d’un habitatge a Barcelona és important conèixer la seva situació registral. Al comprador li interessarà saber la superfície, les càrregues i les característiques generals, i al venedor l’ajudarà a agilitzar la venda tenir una nota simple del Registre de la Propietat a Barcelona. En aquest article t’expliquem com es demana, quina informació conté i de quina forma localitzar el Registre de la Propietat que correspon a una finca concreta. 


Com aconseguir una nota simple en el Registre de la Propietat de Barcelona?

La nota simple en el Registre de la Propietat de Barcelona es pot aconseguir de dues maneres: 

 • Sol·licitud presencial. En primer lloc, es pot acudir de manera presencial a la seu del Registre a Barcelona que es troba en el passeig de la Zona Franca número 109 edifici Torre Marina. Per a consultar les localitzacions dels diferents registres de Barcelona pots entrar a la Seu Electrònica del Registre de la Propietat. El cost de la sol·licitud presencial és de 3,64 euros més IVA i el termini per a obtenir-la dependrà de cada registre, pots obtenir-la en el moment o haver de tornar un altre dia a buscar-la. 
 • Sol·licitud telemàtica. En segon lloc, es pot sol·licitar una nota simple al Registre de la Propietat a través de la Seu Electrònica en l’apartat: “Sol·licitud registral: nota simple” el cost és de 9,02 euros més IVA i s’obté la nota simple en un termini aproximat de dues hores i sense desplaçaments. La cerca d’un immoble del qual es vol sol·licitar una nota simple es pot fer per: 
  • CRU (Codi Registral Únic de la Finca) antic IDUFIR. És un codi 
  • Per titular actual. En aquest cas necessitaràs el nom o denominació social del titular i/o el NIF. Si es realitza aquest tipus de cerca apareixeran tots els drets inscrits en el Registre a favor d’aquesta persona (usdefruit o hipoteques, per exemple). Si, a més, no inclous el NIF, poden aparèixer multitud de titulars amb el mateix nom i cognoms. 
  • Per dades registrals: província, municipi, registre i número de finca. Pots trobar aquestes dades en una nota simple anterior o en títol de propietat (escriptura de compravenda, per exemple). 
  • Per altres dades. En aquest cas es poden utilitzar dades com la província, el municipi, el Registre en el qual està inscrita la finca, carrer, número, pis i possible titular. 

Com localitzar el Registre de la Propietat d’una finca?

Per a saber quin Registre de la Propietat correspon a un immoble concret pots consultar una nota simple anterior, l’escriptura per la qual es va adquirir la titularitat (compravenda, herència, o donació, entre altres) o consultar en el Geoportal de la pàgina web de registradors. En aquest últim cas simplement necessitaràs introduir el nom i el número del carrer on està la finca. Una vegada afegits aquestes dades, li dones a Intro i t’apareixerà la informació cadastral i després al botó de “Localitzar el teu Registre”. Veuràs, a continuació, l’adreça del Registre que correspon a aquest immoble, el telèfon, el fax, el correu electrònic i un mapa. 


Quina informació es pot demanar en el Registre de la Propietat?

En el Registre de la Propietat es poden sol·licitar diversos tipus d’informacions que són les següents: 


Nota simple informativa

Conté la identificació de la finca i del seu titular, així com els drets reals inscrits sobre la mateixa com el ple domini, l’usdefruit la hipoteca. També es descriuen característiques de la finca com la seva superfície, la naturalesa i les limitacions. En el cas en què se sol·liciti es pot aconseguir la traducció a l’anglès de la nota simple, però tindrà un cost addicional d’uns 30 euros. 


Certificació registral 

És un document que se signa pel Registrador de la Propietat i acredita de manera fiable els drets inscrits sobre un bé immoble o si aquest té gravàmens o no. Té el mateix valor probatori que un document públic, és a dir, que es pot utilitzar en un procediment judicial com a prova.


Existeixen diversos tipus de certificació que són els següents: 

 • Certificació de domini i càrregues. És la més habitual i conté la visió completa de la finca del seu propietari, els drets que existeixin sobre l’immoble (arrendament, usdefruit) i les càrregues que tingui la finca com a hipoteques servituds embargaments o afeccions fiscals. En el cas que no tingui càrregues figurarà que està lliure de càrregues. 
 • Certificació literal. Aquest cas el Registrador de la Propietat transcriu literalment un o diversos seients o inscripcions de l’historial d’una determinada finca registral. Hem de saber que en aquesta mena de certificacions no figuren les dades personals dels titulars a causa de la normativa de Protecció de Dades i tampoc es proporciona informació sobre el preu d’adquisició de la finca. 
 • En alguns casos es pot demanar una certificació per a saber si un document s’ha presentat o no en el registre i per a conèixer si s’ha realitzat una inscripció i quin és el seu contingut. 
 • Finalment, es pot demanar una certificació per manament judicial o administratiu quan es tracta d’un procediment d’execució per impagament de deutes que pugui tenir efectes jurídics rellevants, per exemple, pot ser que la finca està embargada i sigui objecte d’una subhasta judicial. 

Nota simple de localització

Informa de tots els immobles (amb dades del registre que correspon i del municipi) dels quals una persona és titular d’un dret inscrit. S’utilitza per a conèixer el patrimoni d’una persona i saber quants immobles i drets té inscrit al seu al seu nom en el Registre de la Propietat.


Nota de localització de prestadors habituals

Informa del nombre de drets d’hipoteques vigents que una persona física o jurídica té inscrits al seu favor en el Registre de la Propietat en tota Espanya. 


Alertes en titular registral

En aquest cas es tracta d’un servei pel qual els titulars registrals, que siguin persones físiques, d’una finca o d’un dret rebran una comunicació en el cas en què es presenti algun document que pugui afectar el seu bé o dret. Aquest servei és gratuït


Quant cobren per una nota simple en el Registre de la Propietat?

El Registre de la Propietat cobra el mateix amb independència d’on estigui situat. Aquests e deu al fet que els preus estan establerts per un Aranzel a nivell estatal que afecta a tots els Registradors de la Propietat. 


Els costos, tal com hem vist en els apartats anteriors, són els següents: 


 • Nota simple (ordinària, de localització) sol·licitada de manera presencial: 3,64 euros 
 • Nota simple (ordinària, de localització) sol·licitada de manera telemàtica: 9,02 euros. 
 • Nota simpe traduïda: 9,02 euros de la nota simple, més 30 euros de la traducció. 
 • Certificació: el cost depèn de cada cas. 

En conclusió, la informació que s’obté del Registre de la Propietat és fonamental en qualsevol compravenda d’immobles. Si necessites ajuda per a comprar o vendre un pis a Barcelona, contacta amb els nostres experts i t’assessorarem durant tot el procés. 


Ana Vila

Ana Vila

Saps quant val el teu habitatge?

Descobreix el valor real del teu immoble amb la nostra valoració en línia, gratuïta i en 2 minuts. 

Vols saber quant val el teu habitatge a Barcelona i Sant Cugat?

Descobreix-ho gratis en només 3 passos.

Us de cookies

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.

Política de cookies
¡Me interesa!

Quiero leer el Market Report de Barcelona al completo.

¡Me interesa!

Quiero leer el Market Report de Sant Cugat al completo.

Vols estar al dia de les últimes tendències del sector immobiliari?