INE: Com actualitzar la renda del lloguer

Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
ine actualizar renta

Tabla de contenidos

Has d’actualitzar la renda de l’habitatge que tens llogada? Quin índex s’aplica? I si no es tracta d’un habitatge, sinó d’un local comercial? Aquestes preguntes són habituals entre els propietaris d’immobles en lloguer. En un mercat immobiliari en constant evolució, mantenir actualitzats els contractes dels arrendaments és essencial per a assegurar la rendibilitat de les teves inversions. En aquest article t’explicarem com actualitzar la renda del lloguer sobre la base de l’IPC i en quins casos s’utilitzen altres índexs. 


Què és l’Índex de Preus al Consum (IPC)?

L’IPC és una mesura estadística que publica l’Institut Nacional d’Estadística (INE) per a identificar les variacions en els preus d’un conjunt de béns i serveis que la població consumeix regularment. En paraules senzilles: mesura el que costa la cistella de la compra a cada moment. 


L’IPC és important per a entendre com evoluciona el cost de vida i per a actualitzar la renda de determinats lloguers. 


Aplicació de l’IPC en l’actualització de la renda

La Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) regula l’actualització de la renda en l’article 18 i estableix el següent: 


– Que la renda s’actualitza anualment en funció del que hagin pactat les parts i si no han pactat res, no s’aplica actualització. 

– Si les parts no han pactat un mecanisme exprés per a l’actualització, s’aplica l’índex de garantia de competitivitat. 

L’augment produït per l’actualització de la renda no pot ser major que el resultat d’aplicar la variació percentual de l’IPC en la data d’actualització. Per exemple, si la renda és de 1.000 euros al mes, la màxima pujada serà de 30 euros mensuals, per la qual cosa la renda quedaria en 1.030 euros/mes. 


Canvis amb la nova Llei d’Habitatge

La Llei d’Habitatge de 2023 ha introduït canvis significatius en com s’han de revisar les rendes i estableix un límit màxim per a la pujada de la renda, que no podrà superar el 3%, en les rendes que s’actualitzin de l’1 de gener al 31 de desembre de 2024. 


Aquest límit té com a objectiu garantir l’accés a l’habitatge i protegir els inquilins d’increments desorbitats en períodes d’alta inflació.


Què és l’Índex de preus de referència de lloguer d’habitatge?

A més de l’IPC, la nova llei introdueix l’Índex de Preus de Referència de Lloguer d’Habitatge. Aquest índex estableix un rang de preus en diferents zones, amb l’objectiu de controlar els preus en àrees amb alta demanda immobiliària i evitar l’especulació. La seva aplicació és especialment rellevant en zones tensionades. 


Com actualitzar la renda del teu habitatge?

Si tens un habitatge llogat, el procés de revisió de renda serà el següent: 


Llegeix el contracte per a assegurar-te del mètode de revisió de renda que es va pactar entre les parts. 

– Del contracte de lloguer es poden derivar diverses situacions: 

Que no s’hagi pactat que es farà la revisió de la renda. En aquest cas no es podrà revisar la renda.

– Que s’hagi pactat que es fa la revisió de la renda, però no s’hagi establert el mecanisme concret per a fer aquesta revisió. En aquest supòsit, s’aplica l’índex de garantia de competitivitat. En aquest enllaç de l’INE el pots calcular. 

– Que s’hagi pactat que s’aplica l’IPC. En aquest enllaç de l’INE podràs veure com ha variat i aplicar-lo a la renda. 


Però, és essencial, que sàpigues que tant si ets un petit propietari com si ets un gran tenidor, o si el teu habitatge està o no en una zona tensionada: el límit màxim d’augment de la renda en 2024 serà del 3%. 


El següent pas consisteix a comunicar l’actualització de la renda a l’inquilí. Hauràs de fer-ho amb el termini d’antelació establert en el contracte. 


Exemple de revisió de renda en habitatge 

Partim del següent cas: has llogat un habitatge de la teva propietat a Barcelona. El lloguer es va signar al març de 2023 amb una renda de 1.900 euros/mes, per la qual cosa la renda es revisa al març de 2024. L’índex que s’aplica, segons el contracte, és l’IPC del mes anterior (febrer) que ha estat d’un 2,8%. Per tant, l’import seria de 53,20 (2,8% de 1.900 euros). La renda resultant seria de 1.953,20 euros al mes. 


En aquest cas no opera el límit de la Llei d’Habitatge perquè l’IPC està per sota del 3%. Si l’IPC hagués estat d’un 3,5% (superior al límit del 3%), només s’hauria pogut aplicar el 3%.


Què passa amb els contractes d’arrendament de locals, oficines, naus o habitatges turístics? 

Aquest tipus d’arrendaments es denominen per la Llei d’Arrendaments Urbans com a arrendaments per a ús diferent al d’habitatge i es refereix a ells en l’article 3 que estableix que: 


– Són aquells que recauen sobre una edificació que té com a destí primordial un diferent al d’habitatge habitual de l’inquilí. 

– Que tindran aquesta consideració els arrendaments de finques urbanes celebrats per temporada, sigui aquesta d’estiu o qualsevol altra, i els celebrats per a exercir-se en la finca una activitat industrial, comercial, artesanal, professional, recreativa, assistencial, cultural o docent


Per tant, un lloguer d’un local comercial, una oficina, una nau o un habitatge turístic és un lloguer per a ús diferent al d’habitatge. Això té una implicació important: 


Els arrendaments per a ús diferent del d’habitatge es regeixen per la voluntat de les parts, en defecte d’això, pel que es disposa en el títol III de la LAU i, supletòriament, pel Codi Civil.


Per tant, en aquests casos el mètode per a la revisió de la renda serà el pactat per les parts. Es poden aplicar diversos mecanismes, per exemple:


– La revisió conforme a l’IPC. 

– La revisió conforme a l’IPC més un X%. 

– La revisió conforme a la renda de mercat. 

– Un escalat de la renda d’any en any pactat en el contracte. 


Exemple de revisió de renda de contracte de lloguer de local comercial

Imagina el següent cas: 


Ets propietari d’un local comercial a Barcelona. Ho vas llogar l’any passat el mes de març per 3.000 euros al mes. En el contracte es regula que la renda es revisa conforme a l’IPC. Ja hem vist que enguany l’IPC de febrer ha estat de 2,8%. Si s’aplica aquest percentatge a la renda el resultat és de: 84 euros. Per tant, la renda actualitzada serà de 3.084 euros. 


Com es tracta d’un local comercial no opera el límit del 3%, per la qual cosa si l’IPC hagués estat del 3,5% s’aplicaria aquest percentatge. 


Per tant, l’actualització de la renda es realitza en arrendaments d’habitatge i en els d’ús diferent al d’habitatge de manera diferent. En els habitatges sí que entra en joc el límit del 3%, mentre que en locals, naus i altres usos, no. 


Actualitzar la renda del lloguer és un mètode per a mantenir la viabilitat econòmica dels lloguers de les propietats. No obstant això, és fonamental fer-ho de manera justa i conforme a la legislació vigent, sobretot en el cas d’habitatge per a garantir el dret dels inquilins a l’accés a un habitatge digne i a un preu assequible. 


Ana Vila

Ana Vila

Saps quant val el teu habitatge?

Descobreix el valor real del teu immoble amb la nostra valoració en línia, gratuïta i en 2 minuts. 

Vols saber quant val el teu habitatge a Barcelona i Sant Cugat?

Descobreix-ho gratis en només 3 passos.

¡Me interesa!

Quiero leer el Market Report de Barcelona al completo.

¡Me interesa!

Quiero leer el Market Report de Sant Cugat al completo.

Vols estar al dia de les últimes tendències del sector immobiliari?